Alternatief voor verbod op kunststofartikelen voor eenmalig gebruik

Het Europees Parlement keurde onlangs een wet goed die vanaf 2021 een breed
scala aan kunststof-artikelen voor eenmalig gebruik verbiedt, zoals rietjes,
wattenstaafjes en bestek. Het gaat concreet over 10 kunststofproducten die
verboden zullen worden. Deze maatregel moet de verontreiniging van de
oceanen terugdringen.
Europa neemt zo een voortrekkersrol op zich die het pad moet effenen voor de
rest van de wereld. Naast het verbod op kunststofartikelen voor eenmalig gebruik
zullen ook de tabaksfabrikanten kosten voor het inzamelen van sigarettenpeuken
moeten dekken en fabrikanten van visuitrustingen moeten instaan voor het
terughalen van plastic netten die op zee zijn achtergelaten.
Een andere belangrijke pijler waar het Europees Parlement wil op inzetten is een
groter maatschappelijk bewustzijn. Producenten van tabaksfilters, plastic bekers,
sanitaire handdoeken en natte doekjes zullen daarom verplicht duidelijk moeten
uitleggen aan consumenten hoe de producten na gebruik moeten verwerkt
worden.
Consumenten en bedrijven worden zo verplicht om bewust voor alternatieve
producten te kiezen die voldoen aan de strengere normen van Europa. Zeker nu
China de invoer van 24 soorten vast afval verboden heeft zoals verschillende
soorten kunststof en ongesorteerd papier.
Biofase lanceerde rietjes en bestek die vrij zijn van schadelijke kunststoffen. De
samenstelling op basis van avocadopitten zorgen ervoor dat het afbreekproces
natuurlijk en sneller verloopt. Een prima alternatief voor de schadelijke
kunststofartikelen die Europa aan banden wil liggen.
Hoe Biofase-rietjes en -bestek tegemoetkomen aan de strengere
Europese normen?
Lees meer over onze duurzame grondstofwinning en ons biologisch afbreekproces.
.