Veel gestelde vragen

Waar komen de avocadopitten vandaan?+
Hoe breken de rietjes en bestek af?+
Hoeveel tijd vraagt het afbreekproces?+
Wat na gebruik van de rietjes en bestek?+
Waarom zijn de producten niet transparant of helder?+
Hoe verhoudt de prijs zich tot die van plastic rietjes?+